Polarcirkel, polarkreds, de to breddekredse på Jorden, hvis geografiske bredde er hhv. 66°34′ N (nordlige polarcirkel) og 66°34′ S (sydlige polarcirkel). Polarcirklerne angiver de omtrentlige grænser for de områder omkring polerne, der har midnatssol. Lysets brydning i atmosfæren gør, at man kan se midnatssol ca. 1° syd for den nordlige polarcirkel og ca. 1° nord for den sydlige.