Julius Pokorny, 1887-1970, tjekkisk-tysk sprogforsker, professor i keltisk filologi ved Berlins Universitet 1920-36. Pga. nazismen arbejdede Pokorny fra 1944 i Bern, Zürich og Fribourg. Blandt hans mange udgivelser bør nævnes en række værker om keltiske og indoeuropæiske sprog og især hans Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 1-2 (1959-69).