Johnson Space Center er et amerikansk rumfartscenter ved Clear Lake sydøst for Houston, Texas. Det blev taget i brug i 1963 under navnet Manned Spacecraft Center og fik sit nuværende navn i 1973. Johnson Space Center rummer bl.a. kontrolcentret, hvorfra USA's bemandede flyvninger er blevet styret, heriblandt Apollo og rumfærgen. Det er endvidere hjemsted for det amerikanske astronautkorps og huser også måneprøvelaboratoriet, hvor alle måneprøverne hjembragt under Apolloprogrammet bliver opbevaret. Centret er ansvarligt for konstruktion og udnyttelse af de bemandede rumfartøjer samt for udviklingen af den amerikanske del af Den Internationale Rumstation.