Johann Christoph Adelung, 1732-1806, tysk sprogforsker. Forfatter til en stor tysk puristisk ordbog (5 bind 1774-86), men navnlig kendt for det monumentale værk Mithridates oder allgemeine Sprachwissenschaft. Bind 1 udkom 1806, og J.S. Vater (1771-1826) fortsatte med bind 2-4 (1809-17). Værket forsøger at beskrive alle verdens sprog og er illustreret med fadervor på hen imod 500 sprog.