Jes P. Asmussen, Jes Peter Asmussen, 1928-2002, professor i iransk filologi ved Københavns Universitet og forfatter til en række bøger og afhandlinger om Nær- og Mellemøstens historiske religioner, manikæisme, gnosticisme og zarathustrisme samt om islam og oldpersisk. Jes P. Asmussen genoplivede som speciel indsats på internationalt plan studiet af jødisk-persisk. Han var medlem af Videnskabernes Selskab og æresdoktor ved universitetet i Lund.