Jernside eller på islandsk Járnsíða, er navnet på en islandsk lov, der under store protester blev vedtaget på Altinget i 1271-73. Loven var gældende indtil vedtagelsen af Jónsbók i 1281. Men det er dog tvivlsomt, hvor meget betydning, den har haft i praksis. Lovens navn kan være en henvisning til indbindingen eller til lovens strenghed. Jernside blev gennemført som følge af at Island underkastede sig norske overhøjhed i mellem 1262 og 1264. Loven, der skulle afløse den islandske fristats love, se Grágás, tog dog ikke nok hensyn til de særegne islandske forhold, hvilket forklarer modstanden mod den.