Jernside, islandsk Járnsíða, islandsk lov, der blev vedtaget på Altinget 1271-73 og gjaldt indtil vedtagelsen af Jónsbók i 1281. Lovens navn kan være en henvisning til indbindingen eller til lovens strenghed. Jernside blev gennemført som følge af en overenskomst med Norge i begyndelsen af 1262 og afløste den islandske fristats love, se Grágás.