Grágás, Grågåsen, det fællesnavn, som de islandske love fra fristatstiden (før 1263) har fået i senere tid, uvist af hvilken grund. Ari Þorgilsson fortæller i Íslendingabók, at man begyndte at nedskrive lovene i Island i 1117, og de ældste fragmenter af Grágás er faktisk fra 1100-t. Grágás er det største lovkompleks fra nordisk middelalder og mere skriftsprogspræget end de øvrige gamle nordiske love.