Jernets Arbejdsgiverforening, arbejdsgiverorganisation, stiftet i 1902 som Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark. Organisationen fik i 1980 navnet Jernets Arbejdsgiverforening. Den fusionerede i 1990 med Industrifagene til Industriens Arbejdsgivere, som i 1992 fusionerede med Industrirådet til Dansk Industri.