James R. Schlesinger var en amerikansk minister og embedsmand. Schlesinger forlod i 1969 en forskerstilling i militærstrategisk analyse for at arbejde for præsident Nixon. 1973 blev han chef for CIA og senere samme år forsvarsminister. 1977-79 var han præsident Carters energiminister, men helligede sig siden en karriere som forsker ved Center for Strategic and International Studies i Washington, D.C.