Jørgen Arboe, Jørgen Peter Arboe, 1749-1820, dansk urmager i Rønne med afgørende betydning for udviklingen af bornholmske slagure, der frem til midten af 1800-t. var af stor økonomisk betydning for øen. Arboe havde ingen uddannelse, men havde ved egne eksperimenter lært sig urmagerfaget. Han og otte andre bornholmske urmagere søgte forgæves i 1794 staten om støtte, så en urmager fra København kunne undervise de bornholmske urmagere i teori. På trods af sin store betydning for bornholmerurets udvikling døde Arboe ubemidlet.