Isidor Isaac Rabi, 29.7.1898-11.1.1988, amerikansk fysiker, født i den polske del af Østrig-Ungarn. Rabi kom til USA som etårig, og efter studieophold i Europa (bl.a. København) blev han 1929 ansat ved Columbia University i New York. Han udviklede i 1930'erne resonansmetoder til måling af molekylers, atomers og elementarpartiklers magnetiske egenskaber. Dette arbejde førte ikke blot til bekræftelse af den nye kvanteelektrodynamik, men var også baggrunden for vigtige innovationer som NMR-spektroskopi, atomure og maseren. Rabi arbejdede med radar under 2. Verdenskrig og blev efter 1945 en central person i amerikansk forskningspolitik og i det tætte samarbejde mellem militæret og fysikerne. Han fik nobelprisen i fysik i 1944 for sit arbejde med resonansmetoder.