Udtrykket 'hung parliament' henviser til en situation, som ved sjældne lejligheder optræder i britisk politik. Det valgsystem, der benyttes ved valg til Underhuset i Det Britiske Parlament (flertalsvalg i enkeltmandskredse), giver som altoverskyggende hovedregel ét af de to store partier, Labour Party eller Conservative Party tilstrækkeligt mange mandater til at danne en flertalsregering alene. Der har i 2010erne været to undtagelser. Valget i 2010 gav ikke noget parti absolut flertal, hvorefter Conservative Party, med David Cameron som premierminister, dannede en koalitionsregering sammen med Liberal Democratic Party ledet af Nick Clegg. Og heller ikke ved valget i 2017 opnåede noget parti absolut flertal, hvorefter Theresa May dannede en mindretalsregering med fast støtte fra det lille nordirske parti, Democratic Unionist Party.