Hærens Flyvertropper, militær enhed med jager- og rekognosceringsfly til støtte for hæren; oprettet i 1932. Hærens Flyvertropper dannede sammen med Marinens Flyvevæsen Flyvevåbnet, da dette blev oprettet i 1950.