Marinens Flyvevæsen, oprettet i 1913, efter at marinen i 1911 havde indledt civil flyveruddannelse og fået sit første Henri Farman-biplan som gave i 1912. De første år fløj man fra Kløvermarken på Amager, derefter fra Luftmarinestation København på Holmen. Efter en opgangsperiode først i 1930'erne, hvor de første flyvninger til Færøerne og Grønland fandt sted, faldt aktiviteten op til 2. Verdenskrig. Flyene blev opmagasineret i april 1940 og ødelagt ved sabotage i efteråret 1943. Efter krigen blev aktiviteten genoptaget med Catalina og Sea Otter flyvebåde. 1.10.1950 blev Marinens Flyvevæsen og Hærens Flyvertropper sammensluttet til Flyvevåbnet.