Rekognoscering, i militær terminologi opklaring mod modstanderen samt undersøgelse og vurdering af terrænets fremkommelighed, vejes, broers og jernbaners brugbarhed, signalmidlers tilstand, muligheder for at kunne udføre spærringer, oplysninger om observationsforhold o.a. Alle våbenarter foretager rekognoscering, men specielle opklaringstropper, signalopklaring, fly og satellitter er særlig anvendelige hertil.