Gustav Rasmussen, Niels Carl Gustav Magnus Rasmussen, 10.8.1895-13.9.1953, dansk diplomat og udenrigsminister. Gustav Rasmussen blev cand.jur. i 1921 og blev i 1930'erne anerkendt som ekspert i folkeret. 1945-47 var han udenrigsminister i Venstreregeringen, men misbilligede statsminister Knud Kristensens aktivistiske Sydslesvigpolitik. Gustav Rasmussen fortsatte som udenrigsminister i den socialdemokratiske regering 1947-50 og støttede loyalt statsminister Hans Hedtofts forgæves indsats for at etablere et nordisk forsvarsforbund og derefter Danmarks tilslutning til Atlantpagten i 1949. Fra 1950 til sin død var Gustav Rasmussen gesandt i Rom.