Atlantpagten, forsvarstraktat fra 1949; danner grundlag for NATO.