Gribskov, 56 km2 stor skov i Nordsjælland, der fra Hillerød strækker sig 12 km mod nord langs vestsiden af Esrum Sø. Gribskov blev tidligere regnet for Danmarks næststørste skov (efter Rold Skov); en opgørelse fra Naturstyrelsen i 2004 placerer den på en fjerdeplads.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Gribskov nævnes 1231 som Gripscogh, af gammeldansk *grip 'frit tilgængelig jord', egl. 'som kan gribes', og skov.

Terrænet består af flere nord-syd-gående randmoræner, der i Multebjerg når 89 m.o.h. Mellem bakkerne findes drænede lavbundsjorder samt Store og Lille Gribsø. Den generelt næringsfattige, morprægede jordbund består overvejende af sand og grus, hvilket i forbindelse med dræning har dannet grundlag for omfattende tilplantninger med rødgran igennem 1800-t. Skovarealet udgøres af 45% nåleskov, 34% hovedsagelig ældre bøg, 13% hovedsagelig yngre eg og 8% andet løvtræ (1996). Statsskovbruget har i 1990'erne udlagt ca. 9 km2 til plukhugst, til helt urørt skov og til græsning i dele af de gamle stutterikobler.

Gribskov omtales første gang i midten af 1200-t. som kongelig ejendom, og egnens stednavne antyder, at området blev bebygget i løbet af tidlig middelalder med spredte, små landsbyer og enkeltgårde. Skoven har mange kulturspor fra tiden før udskiftningen i 1781, da brugen af skoven var mangesidig; bl.a. findes bygningstomter, og højryggede agre ses nær Esrum.

Ved Esrum Klosters omdannelse til cistercienserkloster i 1151/53 overgik skoven sammen med flere små landsbyer og enkeltgårde hertil. Gribskov vendte ved Reformationen tilbage til kronen, og i 1558 oprettedes et stutteri. Det kongelige opdræt af frederiksborgheste i 1600-1700-t. beslaglagde seks store vange langs Esrum Sø. Disse såkaldte græsningskobler, der er indhegnet med jordvolde, kan ses mange steder. Frederik 2. førte vand fra Store Gribsø til Frederiksborg Slot; dele af dette kanalsystem kan stadig følges.

I slutningen af 1600-t. anlagdes i Gribskov som i resten af Nordsjælland retlinjede vejsystemer i stjernemønstre til parforcejagt, og vejene findes stadig i dele af skoven. Gribskov underkastedes i 1763-76 omfattende skovdyrkning under Johann Georg von Langens ledelse, og enkelte bevoksninger herfra kan endnu ses, bl.a. europæisk lærk i Tinghus Plantage samt ved Pibervang. Der findes tillige en del flådeege fra 1800-t.s begyndelse.

Jernbanen Gribskovbanen (1880, nu Gribskov- og Hornbækbanen) krydser skoven og blev i begyndelsen af 1900-t. bl.a. benyttet ved udflugter til Store Gribsø.

Gribskov er EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig