Gottfried Hermann var en tysk klassisk filolog og professor i Leipzig fra 1798. Sammen med August Böckh blev Hermann eksponenten for 1800-tallets nyorientering af studiet af antikken under den nye fagbetegnelse klassisk filologi. Hermann var banebrydende inden for metrik, mytologi og tekstkritik, hvor hans udgivelser af bl.a. de græske tragedier var normgivende i det meste af 1800-tallet.