Globigerina-slam, dybhavssediment, som hovedsagelig består af mikroskopiske kalkskaller fra planktoniske foraminiferer af slægten Globigerina. Den levende foraminifer lever i de øvre vandlag, men synker ved død ned på bunden, hvor skallen aflejres. På grund af en meget lav sedimentationshastighed forudsætter dannelse af Globigerina-slam en meget ringe tilførsel af andre sedimenter, fx ler. Se også dybhav (dybhavssedimenter).