Gertrud Rask, 1673-1735, Hans Egedes hustru. Gertrud Rask var fra Nordnorge og blev 1707 gift med Egede, der samme år var blevet præst på Lofoten, og med hvem hun fik fire børn. I 1721 fulgte hun og børnene ham til Grønland. Samtidige kilder omtaler hendes store omsorg for bl.a. herrnhutermissionærerne og grønlænderne, især under koppeepidemien i årene 1733-34, hvor det meste af områdets befolkning døde. Det gode forhold til grønlænderne tilskrives i høj grad hendes indsats.