Georg F.L. Sarauw, Georg Frederik Ludvig Sarauw, 1862-1928, dansk arkæolog, ansat ved Nationalmuseet i 1894, chef for Göteborgs museum i 1912; bror til C. Sarauw. Georg F.L. Sarauw, der oprindelig var botaniker, foretog talrige udgravninger, fx af bopladsen i Maglemose ved Mullerup i Vestsjælland, der har givet navn til Maglemose-kulturen; hans studier over oldtidens kornavl forblev uafsluttede. Af hans værker kan nævnes Lyngheden i Oldtiden. Iagttagelser fra Gravhøje (1898).