Fredrik Böök, 1883-1961, svensk litteraturhistoriker og kritiker. Böök delte sin uhyre arbejdskraft mellem videnskab (docent og professor i litteraturhistorie i Lund indtil 1924), dagbladskritik og rejsejournalistik. Som litteraturforsker fornyede han den psykologisk-æstetiske betragtning (Svenska studier i litteraturvetenskap, 1913) og skrev monografier om Tegnér, Stagnelius og Heidenstam samt om H.C. Andersen (1938, 1955). Metodisk var han langt hen elev af Georg Brandes, men moralsk-ideologisk hans fjende (Victoria Benedictsson och Georg Brandes, 1949). Bööks småborgerlige højreorientering præger i nogen grad hans dagbladskritik; hans Tysklandsbeundring blev efter 1940 fatal for hans anseelse.