Frederik Zeuthen, 9.9.1888-24.2.1959, dansk økonom, søn af H.G. Zeuthen. Efter nogle år som konsulent i Social- og Indenrigsministeriet var Zeuthen 1930-58 professor ved Københavns Universitet. Zeuthen har bidraget inden for mange områder af økonomisk teori samt inden for social- og arbejdsmarkedspolitik. Hans arbejder om løndannelse var et pionerarbejde inden for det, der nu hedder bargaining, og han bidrog til den generelle ligevægtsteori ved som den første at formulere ligevægtsbetingelser som uligheder; derved kunne man forklare, at nogle varer havde prisen 0. Sammen med H. Hotelling, E.H. Chamberlin, Joan Robinson og H. von Stackelberg var Zeuthen omkring 1930 med til at lægge grunden til teorien om monopolistisk konkurrence. Hans hovedværk, Økonomisk Teori og Metode (1942), blev 1954 oversat til engelsk.