Joan Robinson, 31.10.1903-5.8.1983, britisk økonom, tilknyttet universitetet i Cambridge fra 1931, 1965-71 som professor. Joan Robinson indgik i 1930'erne i en gruppe økonomer omkring J.M. Keynes. Hun har ydet fundamentale bidrag inden for pris- og konkurrenceteori, inden for makroøkonomisk teori, især som original fortolker af Keynes-inspirerede synspunkter, samt inden for kapital- og vækstteori. Hendes arbejder er præget af skarpsindig og omhyggelig begrebsanalyse, og hendes udgangspunkt og inspirationskilde er næsten altid et — sommetider lidenskabeligt — engagement i praktiske, gerne politiske problemstillinger. Mest kendt er The Accumulation of Capital (1956). For eftertiden står Joan Robinson som en af 1900-t.s betydeligste økonomiske tænkere.