Francis Llewellyn Griffith, 1862-1934, britisk egyptolog. Griffith deltog i Petries epokegørende udgravninger i Egypten 1884-88. Han var ansat ved Oxford University 1901-32, fra 1924 som professor i egyptologi. Fra 1910 og til sin død ledede han flere udgravninger i Egypten og det nuværende Sudan. Griffith var måske sin tids største filolog. I 1911 tydede han den meroitiske skrift, som var baseret på egyptiske hieroglyffer. Han var uhyre produktiv og en fremragende udgiver af hieratiske og demotiske tekster. Sit bibliotek og størstedelen af sin formue testamenterede han til oprettelse af et egyptologisk forskningscenter i Oxford, nu kaldet Griffith Institute.