Fabian Langenskiöld, 1810-1863, finsk embedsmand og politiker. Langenskiöld blev i 1858 chef for Senatets finansekspedition, dvs. finansminister. Han gennemførte en række reformer, der liberaliserede det finske erhvervsliv og muliggjorde etablering af private banker; endvidere færdiggjordes Finlands første jernbane i 1862. Langenskiölds nok vigtigste indsats var dog forberedelsen af en uafhængig finsk møntfod, marken, som blev endeligt indført af hans efterfølger, J.V. Snellman, i 1865. Disse initiativer skabte behov for at genindkalde den finske landdag. Langenskiölds forsøg på at undgå dette opfattedes i Finland som forfatningsstridigt, og han trådte tilbage i 1863.