Faktaboks

Etymologi
Landets navn stammer muligvis fra folket fenni, som skulle have beboet det nordøstlige Europa i de første århundreder efter Kristi fødsel.
Officielt navn
Suomen tasavalta (finsk), Republiken Finland (svensk), Suoma dásseváldi (samisk)
Dansk navn
Finland
Styreform
parlamentarisk republik
Hovedstad
Helsinki
Indbyggertal
5,53 millioner (folketælling, 2021)
Areal
303 985 km²
Totalareal
338 485 km²
Indbyggere pr. km²
18 (2019)
Officielt/officielle sprog
finsk (officielt) 87,6 %, svensk (officielt) 5,2 %, russisk 1,4 %, andre 5,8 % (2018)
Religion
lutheranere 69,8 %, græskortodokse 1,1 %, andre 1,7 %, uspecificerede 27,4 % (2018)
Nationaldag
Selvstændighedsdagen, den 6. december (1917)
Statsoverhoved
præsident Alexander Stubb (siden den 1. marts 2024)
Statsminister
Petteri Orpo (siden den 20. juni 2023)
Møntfod
euro
Symbol
løven
Valutakode
EUR
Nationalsang
Maamme, Vårt land ('Vort land')
Engelsk navn
Finland, Republic of Finland
Uafhængighed
den 6. december 1917 (fra Rusland)
Befolkningssammensætning
finner, svenskere, russere, estlændere, romaer, samer
BNP pr. indb.
308.460 kr. (2023)
Middellevetid
mænd 77,7, kvinder 83,7 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,942 (2022)
Indeks for levevilkår, position
12 (2022)
Nationalitetsmærke til biler
FIN
Gini-koefficient
28,6 (2022)
CO₂-udledning pr. indb.
8,6 ton (2014)
Internetdomænenavn
.fi (Finland) og .ax (Åland)
Flag
.

Finland er en republik i Nordeuropa. Arealmæssigt er Finland blandt de største lande i Europa. Landet er et højtudviklet industrisamfund med store naturområder, præget af nåleskove og et utal af søer, og Finland er derfor kendt som "De tusind søers land".

Placeringen mellem Sverige og Rusland har præget hele landets historie; selvstændigheden blev først opnået efter Den Russiske Revolution i 1917.

Finland er i de nordiske samarbejdsorganisationer tæt knyttet til Skandinavien. Siden 1995 har landet været medlem af EU, og i 2023 blev det medlem af NATO. Finland har været ikke-permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd to gange, 1969-1970 og 1989-1990.

Ålandsøerne i Den Botniske Bugt har en helt overvejende svensktalende befolkning og udstrakt hjemmestyre og står trods EU-medlemskab uden for EU's skatteunion.

Nationalflag

.

Finlands flag blev officielt antaget ved lov den 29. maj 1918. Selvom landets heraldiske farver er rød og gul... Læs videre om Finlands nationalflag.

Geografi

Finland er med 15 indb. pr. km2 et af Europas tyndest befolkede lande; kun Island og Norge er tyndere befolket. Læs videre om Finlands geografi.

Sprog

Finland er officielt tosproget med nationalsprogene finsk og svensk. Finsk tales af ca. 5 millioner... Læs videre om Finlands sprog.

Religion

Kristendommen kom til Finland i 1000-tallet. Med de svenske korstog fra midten af 1100-tallet knyttedes landet til den romerskkatolske kirke... Læs videre om religion i Finland.

Forfatning og politisk system

Republikkens forfatning (grundlov) er fra 1999 og trådte i kraft år 2000. Den fastslår at statsmagten tilhører folket. Læs videre om Finlands forfatning og politiske system.

Retssystem

Finsk ret er udviklet med svensk ret som forbillede og hører altså til den nordiske retsfamilie. Læs videre om Finlands retssystem.

Økonomi

Finland er et højtudviklet, velstående og lighedsorienteret samfund, som i årene efter 2. Verdenskrig gennemgik en hurtig omstilling... Læs videre om Finlands økonomi.

Lokalforvaltning

Fra 1634 til 2009 var Finland inddelt i et skiftende antal len; men siden den 1. januar 2010 er forvaltningsstrukturen lavet helt om og lenene nedlagt. Læs videre om Finlands lokalforvaltning.

Jernbaner

De første finske jernbaner blev bygget, mens landet var et russisk storfyrstendømme. Derfor anvender Finland ligesom Rusland, men modsat de fleste andre europæiske lande, sporvidden bredspor. Læs videre om Finlands jernbaner.

Sociale forhold

Finland har et fintmasket socialt sikkerhedssystem, som er præget af den såkaldte nordiske model. Læs videre om sociale forhold i Finland.

Sundhedsforhold

Den finske befolknings sundhedstilstand har på vigtige felter udviklet sig positivt de sidste årtier af 1900-tallet. Læs videre om sundhedsforhold i Finland.

Uddannelse

Den økonomiske vækst efter 1960'erne skabte i de efterfølgende 25-30 år grundlaget for omfattende pædagogiske reformer... Læs videre om uddannelse i Finland.

Biblioteker

Finlands nationalbibliotek, Universitetsbiblioteket i Helsinki, er grundlagt i 1828 som efterfølger for Åbo Akademis bibliotek (1640)... Læs videre om Finlands biblioteker.

Arkiver

Riksarkivet, på finsk Valtionarkisto i Helsinki (Helsingfors) blev oprettet i 1869 på grundlag af det ældre senatsarkiv... Læs videre om Finlands arkiver.

Trykte massemedier

De ældste aviser blev udsendt under fællesnavnet Åbo Tidningar (1771-1819). Landets ældste endnu udkommende avis er... Læs videre om Finlands trykte massemedier.

Elektroniske massemedier

Radio påbegyndtes som amatørvirksomhed fra 1921 og med regelmæssige udsendelser fra 1923. Læs videre om elektroniske massemedier i Finland.

Billedkunst

Helleristninger og udsmykkede kultgenstande er eksempler på de ældste bevarede kunstneriske udtryk i Finland. Læs videre om Finlands billedkunst.

Arkitektur

Finsk arkitektur har siden middelalderen via Sverige været præget af vesteuropæisk kultur. Domkirken i Turku (Åbo)... Læs videre om arkitektur i Finland.

Kunsthåndværk og design

Blandt kirkernes inventar er bevaret eksempler på middelalderens kunsthåndværk: Sølvet følger nordeuropæisk formsprog, mens smedejern, træinventar og tekstiler viser en særegen, rig ornamentik. Læs videre om kunsthåndværk og design i Finland.

Litteratur

Finlands folk udgør én nation, men det taler to sprog; følgelig er også Finlands nationallitteratur tosproget. Læs videre om Finlands litteratur.

Teater

Teaterlivet i Finland har siden middelalderen haft en folkelig udbredelse. En egentlig hofteatertradition har der ikke været... Læs videre om teater i Finland.

Dans

Da Operaen åbnede i Helsinki i 1879, var der tilknyttet dansere, men først et stykke ind i 1900-tallet blev der tale om... Læs videre om dans i Finland.

Musik

Som følge af de politisk-kulturelle forhold i forbindelse med Sveriges herredømme har Finland først sent udviklet... Læs videre om Finlands musik.

Film

Den finske filmproduktion startede i 1904, men talenter som Gustaf Molander og Mauritz Stiller udvandrede til Sverige... Læs videre om Finlands film.

Køkken

Med landets placering ved nordgrænsen for kornavl er finsk køkken udviklet fra et meget fattigt forrådskøkken. Læs videre om det finske køkken.

Dyreliv

Finlands pattedyrfauna minder meget om Norges og Sveriges. I alle tre lande findes de store rovpattedyr ulv, brun bjørn, jærv og los... Læs videre om Finlands dyreliv.

Planteliv

Størstedelen af Finland ligger inden for den boreale nåleskovszone. Skovene domineres af rødgran og skovfyr... Læs videre om Finlands planteliv.

Historie

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig