Euthymios Zigabenos, begyndelsen af 1100-t., byzantinsk teolog og munk. Han forfattede et stort værk imod kætterne, hvoraf især kapitlet imod bogomilerne er betydningsfuldt. Som udlægger af Bibelen betonede han tekstens bogstavelige mening.