Esbern Spang-Hanssen, 1884-1972, dansk filolog, formand for Det Filologisk-Historiske Samfund 1919-70. Han var en kender af Holberg, jf. bogen Fra Holbergs unge dage (1963), og af dansk filologis historie, jf. Under Madvigs auspicier (1952).