Det Filologisk-Historiske Samfund blev oprettet den 10. oktober 1854 med det formål at fremme videnskabelighed i filologisk-historisk retning. Første formand var Carl Berg (1812-95). Siden har især C. Jørgensen (1851-1916), formand 1875-1915, og Esbern Spang-Hanssen (1884-1972), formand 1919-70, præget foreningen. Af tidligere medlemmer kan nævnes J.N. Madvig, J.L. Heiberg, M.Cl. Gertz, Kr. Sandfeld, Ada Adler og Carsten Høeg. Foreningens vigtigste aktivitet er at arrangere foredrag. Desuden udgiver den serien Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning.