Ernst Engel var en tysk statistiker. Engel var i perioden 1860-82 direktør for det preussiske statistiske bureau og ofte i et modsætningsforhold til Bismarck, hvis protektionistiske politik han var uenig i. I 1885 var han med til at grundlægge The International Statistical Institute, ISI. Mest kendt er han dog for den såkaldte Engels lov og Engelkurven. Ifølge Engels lov vil udgiften til fødevarer ved stigende indkomst komme til at udgøre en stadig mindre del af indkomsten, dvs. at indkomstelasticiteten på fødevarer er mindre end 1; for meget lave indkomster kan elasticiteten nå op på 0,8-0,9, for høje indkomster vil den ligge i nærheden af 0. Sammenhængen mellem indkomst og udgiften til forbrug udtrykkes grafisk i de såkaldte Engel-kurver, som har haft en afgørende indflydelse på udformningen af den keynesianske forbrugsfunktion.