Erik Lundberg, 13.8.1907-14.9.1987, svensk økonom; professor i Stockholm, 1946-65 ved universitetet og 1965-74 ved handelshøjskolen; 1946-55 endvidere leder af Konjunkturinstitutet. Lundbergs videnskabelige hovedindsats består i bidrag til opklaring af makroøkonomiske problemstillinger, især mht. stabilitet og vækst, samt bidrag til belysning af den økonomiske politik. Mens en forøget arbejdsproduktivitet normalt forbindes med øgede investeringer eller forbedret teknik, viste han empirisk, hvordan stigninger i arbejdsproduktiviteten over længerevarende perioder kunne iagttages, selvom den anvendte produktionsteknik ikke forandredes, den såkaldte Horndaleffekt.