Eleutherios Venizelos, 1864-1936, græsk statsmand og politiker, født på Kreta. Venizelos var en fremstående forkæmper for samling (enosis) af de græske områder, herunder Kretas forening med Grækenland. Som premierminister 1910-15 var han en hovedkraft bag landets succesrige deltagelse i Balkankrigene 1912-13. Han var arkitekten bag en modernisering af den græske konstitution, de væbnede styrker, social- og arbejdsmarkedslovene. Gennem en alliance med Ententemagterne under 1. Verdenskrig så Venizelos en mulighed for national ekspansion, mens Konstantin 1. ville holde landet neutralt. Konfrontationen splittede Grækenland i to; Venizelos stod i spidsen for en regering i Thessaloniki, og Athen var under kongens ledelse. I 1917 tvang Ententemagterne kongen til abdikation, og Grækenland indtrådte i 1. Verdenskrig. Venizelos var atter premierminister 1917-20 og 1928-33, men gik i landflygtighed efter et mislykket kupforsøg i 1935.