Eksjugoslavien, betegnelse for hele det territorium, som Jugoslavien, Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien (SFRJ), dækkede indtil opløsningen i 1991-92, dvs. de nu selvstændige republikker Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Serbien, Montenegro og Kosovo.