Eivind Larsen, 26.5.1898-18.6.1971, dansk jurist og embedsmand. Larsen blev i 1940 statsadvokat for særlige anliggender, et embede, der varetog samarbejdet mellem den tyske besættelsesmagt og det danske politi. I 1941 udnævntes han til departementschef i Justitsministeriet. Efter regeringens afgang 29.8.1943 førte Larsen sammen med Nils Svenningsen de langvarige forhandlinger med tyskerne om det danske politis stilling og søgte her at hindre politiets medvirken i bevogtningsopgaver rettet mod modstandsbevægelsen. Ved politiets opløsning 19.9.1944 blev Larsen arresteret. Efter krigen var Larsen politidirektør i København indtil 1968.