Nils Svenningsen, 28.3.1894-20.10.1985, dansk diplomat. Efter ansættelse i Udenrigsministeriet gjorde Svenningsen tjeneste ved gesandtskabet i Berlin 1924-30. 1932-37 ledede han som kontorchef i den økonomiske afdeling de handelspolitiske forhandlinger med Tyskland. Som chef for den juridisk-politiske afdeling fra 1940 og som direktør fra 1941 fik han en fremtrædende position i forhandlingspolitikken med Tyskland, hvor han blev udenrigsminister Scavenius' nærmeste medarbejder. Efter 29.8.1943 førte han alle vigtige forhandlinger med besættelsesmagten og blev som departementschefstyrets førstemand en hovedkraft bag bestræbelserne på at bevare dansk administration indtil befrielsen. Som følge af kritikken imod samarbejdspolitikken sendtes han til Stockholm som gesandt 1945-50. 1951-61 var han igen direktør, nu i et snævert samarbejde med udenrigs- og statsminister H.C. Hansen, bl.a. om erklæringer om mindretallenes stilling i grænseområdet med Vesttyskland i 1955 (se København-Bonn-erklæringerne). Svenningsen var ambassadør i London 1961-64, og herefter var han indtil 1967 formand for den norsk-svenske rensdyrkommission.