Edgar H. Sturtevant, Edgar Howard Sturtevant, 1875-1952, amerikansk lingvist, professor i indoeuropæisk ved Yale University 1927-43. Hans største indsats gjaldt hittitisk, jf. værket A Comparative Grammar of the Hittite Language (1933) og den såkaldte Sturtevants lov om udviklingen af proto-indoeuropæiske konsonanter i hittitisk.