Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design, Konservering i København og Nexø er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Skolen udbyder undervisning inden for design, arkitektur, konservering og kunsthåndværk.

Faktaboks

Også kendt som

Designskolen Danmark, Det kongelige danske kunstakademis arkitektskole og Det kongelige danske kunstakademis konservatorskole.

Skolens historie

En fusion i 2011 mellem Designskolen Danmark og Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitekt-og Konservatorskoler førte til den nuværende institution, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), i 2020 omdøbt til Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design, Konservering, der i dag fungerer som en selvstændig skole, uafhængigt af Det Kongelige Danske Kunstakademi, som har de billedkunstneriske uddannelser som omdrejningspunkt.

Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design, Konservering har således en kompliceret forhistorie, knyttet til skolens tre uddannelsesområder.

Arkitektuddannelsen

Arkitektuddannelsen er den ældste af skolens tre uddannelsesområder. Det Kongelige Danske Kunstakademi blev grundlagt i 1754 som en gave til Kong Frederik 5. på hans 31 års fødselsdag under navnet Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn. Det var en fortsættelse af det maler- og tegneakademi, som Christian 6. og Frederik 5. oprettede i hhv. 1738 og 1748. I 1771 ændredes navnet til Maler-, Billedhugger- og Bygnings-Academiet. Samme år kom Struensees reglement af 21. juni 1771, der forpligtede akademiet til ikke alene at uddanne kunstnere, men også at give undervisning til håndværkere. I 1814 ændredes navnet til Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster.

I 1857 blev håndværkeruddannelsen overflyttet til Det Techniske Selskabs Skole (i dag Københavns Tekniske Skole), mens arkitektur og billedkunst forblev i akademiets regi. Kort efter århundredskiftet oprettedes dog en Bygningsteknisk Skole. I 1924 oprettedes Skolen for Møbelkunst og Rumudstyr ledet af Kaare Klint, med store dele af undervisningen forlagt på det daværende Kunstindustrimuseum, nu Designmuseum Danmark. Samme år blev den særlige modelskole for kvinder lukket og der blev åbnet for optag af kvinder på akademiet. I 1968 blev Kunstakademiet opdelt i 3 selvstændige institutioner, nemlig Kunstakademiets Arkitektskole, Kunstakademiets Billedkunstskoler og Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner.

Allerede i 1950 havde Kunstakademiet opnået status som forskningsbaseret højere uddannelse med basis i kunstnerisk og videnskabeligt forskningsarbejde. På Kunstakademiets arkitektskole blev forskningen i 1999 organiseret i institutter og undervisningen i studieafdelinger og i 2002 blev uddannelserne omorganiseret, så der kunne uddannes bachelorer og kandidater (cand.arch) samt givet mulighed for Ph.D.-uddannelse.

Konserveringsuddannelsen

I 1973 oprettedes en selvstændig Konservatorskole under Kunstakademiet og samme efterår igangsattes Konservatorskolens uddannelser. Det foregik i begyndelsen i lånte lokaler ved forskellige museer, biblioteker og arkiver, senere på Esplanaden København. Skolen havde fra start tre linjer, Grafisk linje, Kulturhistorisk linje og Kunstlinjen; eleverne blev uddannet som restaureringstekniker, konserveringstekniker eller konservator. Senere blev restaureringsteknikeruddannelsen nedlagt i forbindelse med oprettelsen af en to-årig overbygningsuddannelse som konservator. I 1994 blev afdelingen Monumentalkunst oprettet og i 1995 oprettedes Naturhistorisk linje. Afdelingen for Monumentalkunst blev dog nedlagt igen i 2019.

I 1992 fik Konservatorskolen forskningsret og i 1998 blev den anerkendt som forskningsbaseret højere uddannelse. Uddannelserne ændredes fra henholdsvis konserveringstekniker til bachelor (BSc) i konserveringsvidenskab og fra konservator til kandidat i konserveringsvidenskab (cand.scient.cons.). Fra 2004 uddannedes Ph.D.-stipendiater.

Designuddannelsen

Designuddannelsen har sit første udspring i Tegneskolen for Kvinder, oprettet i 1875, senere (1889) Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Man gik imidlertid tilbage til navnet Tegne- og kunstindustriskolen, da der blev åbnet adgang for mandlige studerende i 1961. Tegne- og kunstindustriskolen blev i 1967 sammenlagt med Kunsthåndværkerskolen under navnet Skolen for Brugskunst, som blev en selvejende institution under Undervisningsministeriets resort.

Kunsthåndværkerskolen var blevet oprettet i 1930 under Det Tekniske Selskabs Skoler i stedet for den undervisning af kunsthåndværkere, som siden århundredskiftet var blevet drevet i forbindelse med Kunstindustrimuseet og Det Tekniske Selskabs skolers afdeling for kunstindustrielle fag.

I 1990 blev Skolen for Brugskunst sammenlagt med Skolen for Boligindretning, under navnet Danmarks Designskole og blev en statsinstitution under Kulturministeriet. Skolen for Boligindretning var blevet grundlagt 1934 som en privat skole, oprindeligt under navnet Skolen for Indendørsarkitektur, og var fra 1947 en afdeling under Frederiksberg Tekniske skole.

Siden 2000 har Danmarks Designskole haft øget fokus på forskningsområdet, understøttet gennem Ph.D.-stipendiater og andre strategiske ansættelser, såvel som fra 2004-2012 værtskabet for Center for Designforskning, Kulturministeriets paraplyorganisation for designforskningen ved de tre største danske designrelaterede skoler, Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og den daværende Danmarks Designskole. Centret arbejdede i perioden på at styrke og opbygge dansk designforskning på skolerne gennem tværgående forskningsprojekter, masteruddannelser, forskertræf og -konferencer og afholdelse af Ph.D.-kurser.

Danmarks Designskole fusionerede i 2010 med Glas- & Keramikskolen Bornholm, Nexø, oprettet 1997, som derefter betegnedes Danmarks Designskole, Bornholm. Samme år blev Danmarks Designskole akkrediteret som højere videregående uddannelse, med deraf følgende omorganisering i bachelor- og kandidatuddannelser.

Skolens forsknings- og undervisningsprofil

Siden fusionen mellem de tre uddannelsesområder i 2011 har Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design, Konservering bevæget sig mod større integration mellem uddannelser, forskning og udviklingsarbejde, med fokus på samarbejde og tværfaglighed.

Gennem videnskabelig forskning, kunstnerisk udvikling og oplæring i den professionelle praksis som tre forskellige måder at opdage, formgive og skabe på, sigter skolen i dag mod at udvikle kandidater og viden inden for design, arkitektur, konservering- og kunsthåndværksfagene, der både matcher efterspørgslen i erhvervene og giver forskningsbaseret, kunstnerisk og eksperimentel forståelse. Siden 2014 er dette sket under en samlet organisering og faglig struktur, i form af en række nye uddannelsesprogrammer på bachelor- og kandidatniveau, organiseret under seks institutter.

De fem institutter, Bygningskunst, By og Landskab, Bygningskunst og Kultur, Bygningskunst og Teknologi, Bygningskunst og Design og Visuelt Design har adresse på Holmen, København (glas og keramik dog Nexø, Bornhom), mens Institut for Konservering har til huse på Esplanaden, København.

Institutterne udbyder i alt 25 uddannelser, herunder ti bachelorprogrammer og tretten kandidatprogrammer. Disse omfatter blandt andet Kunstkonservering, Arkitekturens anatomi og form, Produkt+ (Beklædningsdesign, Tekstil/møbeldesign, rum og materialer), Urbanism and Societal change, Helhed og Del, Visuel Kommunikation og Visual Game og Media Design. Dertil udbyder skolen professionsbacheloruddannelsen Kunsthåndværk, med udgangspunkt i glas og keramik, som kan studeres på skolens afdeling i Nexø, samt en to-årig kandidatuddannelse for bygningskonstruktører.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig