Den Fennoskandiske Randzone, ca. 300 mio. år gammel forkastningszone med tilknyttet magmatisk aktivitet i undergrunden mellem Bornholmsgattet og Skagerrak. Den er 25-50 km bred og adskiller det dybt begravede danske grundfjeld fra højere liggende grundfjeld og Det Baltiske Skjold. Zonen dækkes af yngre aflejringer, men er synlig i Skåne, hvor den er hævet i den yngre Sorgenfrei-Tornquist-zone, der er den nordlige del af Tornquist-zonen.