Tornquist-zonen, tektonisk zone i undergrunden fra Nordsøen til Sortehavet. I det danske område er zonen opdelt i flere grene; i Polen samles disse i en mere snæver zone, Teisseyre-Tornquist-zonen. De ældste brudsystemer i Tornquist-zonen dannedes i Karbon-Perm for ca. 300 mio. år siden, bl.a. den gren, som udgør Den Fennoskandiske Randzone. Senere aflejredes tykke lag fra Trias, Jura og Ældre Kridt over og omkring zonen i Det Danske Bassin og Det Polske Trug. I Yngre Kridt til Ældre Tertiær fungerede zonen som stopper for fjernvirkningen af kollisionerne i Alperne og Karpaterne. Det medførte dannelse af hævningsstrukturer, bl.a. i Sorgenfrei-Tornquist-zonen under Skåne og det nordøstlige Danmark (se Det Baltiske Skjold).