Daniel Webster, 18.1.1782-24.10.1852, amerikansk politiker og jurist, medlem af Repræsentanternes Hus 1813-17 og 1823-27, af Senatet 1827-41 og 1845-50. Daniel Webster var ved valget i 1812 talsmand for bl.a. skibsfartsinteresserne i New England, erklæret tilhænger af frihandel og modstander af krigsførelse med Storbritannien. Fra 1816 praktiserede han som sagfører og procederede for højesteret (United States Supreme Court) i en række vigtige forfatningssager. Fra 1825 var han blevet fortaler for en protektionistisk toldpolitik. Som en af Kongressens bedste talere søgte han flere gange forgæves at blive opstillet som præsidentkandidat for Whigpartiet. Han var udenrigsminister 1841-43 og 1850-52 og indgik med Storbritannien den såkaldte Webster-Ashburton-traktat i 1842, der fastlagde grænsen mellem New England-staterne i USA og Canada.