D.B. Adler, David Baruch Adler, 16.5.1826-4.12.1878, dansk finansmand og politiker. Adler kom fra en jødisk købmandsfamilie, der omkring 1800 var indvandret fra Altona. Efter uddannelse i Hamburg rejste han til London, hvor han indtrådte i huset Martin Levin og Adler og blev gift med den rige engelske bankierdatter Jenny Raphael. Hjemvendt til København grundlagde han i 1850 firmaet D.B.A. & Co., som blev et af byens ledende bankier- og handelshuse. I 1857 deltog Adler i oprettelsen af Privatbanken, men brød siden med C.F. Tietgen. I 1873 var han en af hovedmændene bag oprettelsen af Kjøbenhavns Handelsbank. Som medstifter af Nye Jyske Købstadskreditforening (1871) og Jysk Handels- og Landbrugsbank (1876) arbejdede Adler for at frigøre det jyske kreditvæsens afhængighed af Hamburg. Politisk hørte han til de nationalliberales venstrefløj som medlem af Folketinget 1864-69 og af Landstinget 1874-78.