Country Joe er en amerikansk sanger, sangskriver og guitarist. Country Joe dannede sammen med Barry Melton (f. 1947), guitar og sang, vestkystrockgruppen Country Joe & The Fish i 1965. Gruppen, der talte fem musikere, optrådte på The Monterey Pop Festival i 1967 og indspillede samme år lp'erne Electric Music for the Mind & Body og I Feel like I'm Fixin' to Die. Pladerne, der er blandt periodens mest betydningsfulde, præsenterede en række sange med tekster, der dels ironisk var vendt mod USA's krigsdeltagelse i Vietnam og dels lyrisk hyldede hippiebevægelsens kærlighedsbudskab. Musikken var velarrangeret og præsenterede en helt særegen blanding af orientalsk og vestligt tonesprog. Country Joe McDonald debuterede som solist med lp'en Thinking of Woody (1969) og udsendte i de følgende årtier en række plader af vekslende kvalitet.