Cort Adeler, Cort Sivertsen Adeler, 1622-1675, dansk-norsk generaladmiral. Adeler blev født i Norge og uddannet i Holland. Han tjente i Venezias flåde og deltog hæderfuldt i kampene mod tyrkerne i 1650'erne. Han vendte tilbage til Holland i 1661, men blev i 1663 kaldt til Danmark for som admiral at opbygge orlogsflåden efter nye principper for taktik og konstruktion. Adeler blev generaladmiral 1665, samlede sig store rigdomme, bl.a. godser i Norge, og blev adlet i 1666. Ved udbruddet af Den Skånske Krig måtte han pga. sygdom overlade ledelsen til Niels Juel og døde kort efter.