Clemens 3., Paolo Scolari, 1130-10.4.1191, pave fra 1187. Efter årtiers uro fik han i 1188 byen Rom til at anerkende sin overhøjhed. Pavernes strid med kejseren bilagde han året efter. Samtidig lykkedes det ham at forene tidens mægtigste fyrster om deltagelse i det 3. korstog 1189-91.