Claus Achton Friis, 1917-1999, dansk arkitekt og grafisk designer, søn af Achton Friis. Efter uddannelsen på Kunstakademiet blev han 1944 medarbejder hos Gunnar Biilmann Petersen. Han fik egen tegnestue 1950 og var professor ved Kunstakademiet 1980-85. Friis' virksomhed spænder fra design af cigaretpakninger til officiel heraldik. Med en højtudviklet evne for skriftformgivning har han tegnet bomærker, skilte og logoer for bl.a. Kreditforeningen Danmark, Georg Jensen, Provinsbanken og Sparekassen sds; fusioner og navneændringer har dog medført, at mange af dem ikke bruges mere. Friis har foruden rigsvåben og kongelig heraldik, bl.a. dronning Margrethes monogram, udformet talrige danske og grønlandske kommunevåben samt en række etatsskilte og hen ved 40 danske frimærker. I 1986 modtog han Thorvald Bindesbøll Medaljen.