Civita d'Antino, bjergby i Abruzzerne øst for Rom, Italien. Den danske maler Kristian Zahrtmann "opdagede" byen i 1883 og tog i tiden frem til 1911 jævnligt sommerophold dér. Han inviterede kolleger og elever dertil, og på hans foranledning har bl.a. P.S. Krøyer, Th. Philipsen, Joakim Skovgaard, Peter Hansen og Edvard Weie arbejdet på stedet. Zahrtmann udnævntes i 1902 til æresborger i byen, og der opsattes efter hans død i 1917 en mindetavle i hans faste logi Casa Cerroni.