Marser, (beslægtet med gudenavnet Mars), forhistorisk italisk folk bosat i Abruzzerne; deres hovedby var Marruvium. Forbundsfællekrigen 91-88 f.Kr. mellem Rom og deres italiske allierede kaldes undertiden for Den Marsiske Krig.