Chrodegang af Metz, ca. 715-766, frankisk biskop. Han var kirkelig rådgiver for kongerne Karl Martel og Pippin 3. den Lille og blev i 742 biskop af Metz. Chrodegang grundlagde klostret i Gorze og søgte at fremme klostervæsenet og højne præsternes dannelse. Med Benediktinerreglen som forbillede forfattede han en regel for præster ved større kirker og domkirker i Frankerriget; de skulle leve i fællesskab og følge bestemte leveregler, men til forskel fra munkene skulle de have ret til personlig ejendom og til at stå i nær forbindelse med det omgivende samfund. Chrodegangs regel opnåede stor udbredelse i samtiden og indflydelse i eftertiden. Se også kannik.